Farväl snurrdörrar!

Som framgår av annat inlägg har vi haft besök av Michael Kornby som hade mycket intressant att berätta, bland annat om hur det gick till den första tiden med mobiltelefonutvecklingen i Lund. Vi fick också höra ursprunget till projektnamnen Olivia (dotter till vänner till familjen Kornby) och Sandra (dotter till den som ledde asic-designen).

Under ett besök på Lunds Stadsbibliotek sattes layout och struktur för boken. Arbetet med ett ”sample” från kapitlet om Sandra telefonerna pågår.

Vad gäller telefoner så har vi fått låna två kartonger telefoner från prototypverkstaden och även fått nys om två lovande samlingar som finns i Sony-byggnaden. Förhoppningsvis har dessa färre repor än våra egna – så även Hans blir nöjd.

En stor förändring i vår närmiljö är att snurrdörrarna nu är borta så det är fritt fram för gäster till matsal, café och inte minst till vårt kontor. Hör gärna av er om ni vill komma och berätta er Ericsson-mobilhistoria i utbyte mot kaffe och kaka.

Veckans gäst: Michael Kornby

Michael Kornby 2014-01-21 14.23.26 Gjorde då

Michael började på Ericsson i Lund redan hösten 1984 men på försvarssidan.
När Nils sedan kom blev Michael projektledare och chef i olika konstellationer.
Så småningom tog Michael hand om specgruppen och var mycket involverad i GSM specen.
Med tiden blev Michael  teknisk chef och utnämndes till Verkstadsdirektör (vilket var en synnerligen fin titel på Ericsson). På 90-talet tog Michael ledningen vad gällde teknologiplattformar och värvades av Nils över till RTP. Gick 2001 till EMP när Ericsson Mobile delades.

Gör nu

”Lös och ledig”. Roar sig med bland annat med att programmera lite och sköter en hemsida om Näshults historia.

Favorittelefon
T39

T39 – har fortfarande tre stycken hemma med originalbatterier. ”Den bästa telefonen Ericsson gjort”.

Bästa minnen

Variationen, varje dag var olik den föregående – hela tid kom det förändringar – men hela tiden fanns också inställningen: ”Det här fixar vi”.

Speciellt roligt var första tiden när Michael och Nils satt hemma i källaren och testade signalstyrkor eller åkte till
Ön i Limhamn för att kunna komma åt det danska NMT nätet. Eller när Michaels fru Eva fick agera försöksperson
för användarinterfacet.

Ny layout på hemsidan

Det är fortsatt intensiv verksamhet för Harry Hotline Sällskapet. Vi är nu ordentligt inflyttade i det hus som Ericsson/SonyEricsson ursprungligen kallade Huvudbyggnaden men som senare döptes om till Greenland.

2014-01-14 14.21.15

 

Vår hemsida har som ni märkt genomgått stora förändringar. Ett arbete som pågått dag som natt. Ännu återstår mycket att göra så vi har beslutat oss för vänta med att ha en officiell release till den 4/2 klockan 15:00. Tills dess kan det vara lite rörigt och vissa funktioner kanske saknas. Vi ber om överseende med detta. På bilden ser vi hur det gick till när Hans definierade upp utseendet.

 

En ny rubrik som har tillkommit är Gästarkivet. Under de få dagar som vi varit igång så har vi mött ett otroligt positivt gensvar från alla möjliga håll. Inte minst från folk som var med. Många vill träffa oss och vi har därför bestämt att presentera våra gäster i text och bild. Vi tänker oss att gästerna får berätta vad dom gjorde då (på Ericsson tiden) och vad man gör nu. Vidare berätta om sin favorit Ericsson telefon och sina bästa och värsta minnen från när det begav sig. Vill du också komma och hälsa på? Kaffebyggaren är på plats och kakburken välfylld! Vill man lyxa till det finns finkaffe i foajén och gamla kära Hilda restaurangen (lunchpris f.n. 70 kr!). Än så länge sitter snurr-dörrarna kvar så vi måste släppa in er. Skicka ett mail till någon av oss för att bestämma tid. Mail-adresser finns på ”Om-sidan”.

Vad gäller boken så finns nu ett färdig synopsis med tänkta rubriker och arbetet med att ta fram ett presentationsexempel pågår för fullt.

Projektnamngivning

av Per Göran Ohlsson

De första projekten som gjordes hade fågelnamn som Lärkan och Svalan. När man började utveckla en ficktelefon valdes namnet Kurt. (På många internetsidor anges namnet som Curt men detta är felaktigt.) Enligt uppgift ska man haft Ericssons dåvarande VD Kurt Hellström som förlaga när namnet valdes. Det följande projektet för en ETACS variant av samma telefon kallades allmän för ETACS Kurt eller ETACS Pocket. Det stod dock klart att allteftersom nya projekt startades så behöves en namngivningsstandard som blev tydlig internt vilket telefonsystem som produkten skulle användas i och vilken mekanisk familj den tillhörde.

I december 1989 hade man tänkt färdigt och definierat en tvåställig projektnamngivningsstandard där första namnet angav system och det andra namnet vilken mekanikfamilj projektet tillhörde. Namnen för identifiering av system valdes inledningsvis så att man fick samma begynnelsebokstav. NMT900 döptes till Nina, ETACS till Ellen och AMPS fick heta Anna. Till detta lades NMT450 som fick namnet Tammy och det då nya amerikanska digitala systemet ADC fick heta Dolly. Ett undantag blev märkligt nog GSM som döptes till Sofia. Någon förklaring till detta namn har vi inte kunnat spåra.

Till detta kom namnen på mekanikfamiljerna. Den ursprungliga telefonen kallades för en kombi telefon eftersom den del kunde användas bilmonterad och dels kunde lyftas ut och förses med batteri och bli bärbar. Kombi blev på engelska Combi och mekaniken döptes till Caroline. Det ska dock sägas att kombitelefonernas tid var i princip över och några projekt med Caroline kom aldrig riktigt att genomföras. Den sista nya kombitelefonen som gjordes för ETACS hade redan tidigare getts namnet Gina efter Gina Lollobrigida, den italienska skådespelerskan, eftersom som första version av  telefonen skulle gå till italienska Skylink.

Från nya partnern General Electric kom en rent bilmonterad telefon som av GE döpts till Carphone. Som mekanikfamilj fick den namnet Diana. Den andra generationens ficktelefoner efter Kurt döptes till Olivia och den tredje till Sandra. Sålunda blev Nina Sandra namnet på projektet som tog fram NMT900 versionen av telefon med Sandra mekanik och Ellen Sandra projektet för ETACS versionen.

Efter några år tillkom två nya system när GSM börjande användas på två nya frekvensband. I USA användes 1900 MHz bandet och systemet kallades för PCS vilket gav projektnamnen Patricia. Utanför USA användes 1800 MHz bandet som kallades DCS och fick Daphne som beteckning för projekt.

Den tvåställiga projektnamngivningen levde kvar fram till Lotta familjen då telefonerna började kunna hantera två och flera system. I Lotta familjen fans t.ex. Daphne-Sofia Lotta som i dagligt ta blev DaS Lotta för kombinationen av GSM900 och DCS1800 medan den amerikanska kombinationen av AMPS och PCS1900 blev Anna-Patricia Lotta eller i dagligt tal AP Lotta.

Efter Lotta mekanikfamiljen blev alla telefoner multiband och systemdelen av projektnamnet togs bort och projekten hade fortsättningsvis ett enkelt namn. Standarden med att använda kvinnonamn levde vidare och gör så alltjämt.

God Jul!

Senaste nyheter är att vi kommer att få tillgång till en lokal i det som numera kallas Greenland huset – alltså gamla huvudbyggnaden för Ericsson Mobile Communications. Lämpligare plats kan man knappast begära.

17/12 höll vi den formella konstituerande stämman för ekonomiska föreningen Harry Hotline Sällskapet. Efter denna ansträngande insats tar vi julledigt och drar igång igen den 7e januari.

Vi önskar alla som redan hittat hit en riktigt GOD JUL! och ser fram emot ett synnerligen aktivt nytt år 2014.