Överskottsförsäljning av Ericssontelefoner

Vi i Harry Hotline Society har under året fått en mängd telefoner när man i Kumlafabriken packade ihop det sista i produktionen. Vi har även fått ta över samlingar från bland annat Anna Hawkins. Vi har plockat ihop dels en uppsättning telefoner som används i vid föreläsningar, dels en uppsättning som vi hoppas kommer att användas vi en framtida utställning. Vidare har vi plockat ut några specialare som vi ska skänka till Telemuseet i Virserum, bland annat en panel med kretskort och komponenter.

Men av vissa telefontyper har vi tripletter och vad det kan heta när man har upp till 10 exemplar av samma telefon. Samtidigt som det säkert finns luckor i många Ericsson-samlingar. Vi kommer därför erbjuda våra överexemplar genom auktioner på Tradera. Intäkterna kommer att gå till framtida bokutgivningar.

900C (Curt) uppmärksammas i tidningen Teknikhistoria

kurt-nmt
Den utmärkta tidningen Teknikhistoria har i nya numret en artikel om 900C, även känd som Curt.
Som produkt döptes den till HotLine Pocket men som vi noterar i våra föreläsningar så var Sydsvenskan lite ironisk om satte citationstecken runt ficktelefon.

En viss Jan Svensson har hjälpt Teknikhistoria med fakta och bilder. Kopia på artikeln i Teknikhistoria finns här.

 

I vårt arkiv har vi kopior på tidiga skisser och dokument som Nils gjorde om 900C som det kan vara läge att presentera nu!

1985-08-08-handburen-radio-900c-nils-rydbeck-1 1985-08-08-handburen-radio-900c-nils-rydbeck-2 1985-08-08-handburen-radio-900c-nils-rydbeck-3 1985-08-08-handburen-radio-900c-nils-rydbeck-4

 

 

 

 

 

Curt hette just detta för att den kom ur tredje projektet efter 900A och 900B alltså 900C. Den gjordes också i en Panasonic version.

Med tiden hade man glömt ursprunget och när en ETACS version skulle fram så stavades namnet Kurt.

ETACS Kurt gjordes i två kundspecifika versioner för Orbitel och Italtel. Orbitel tyckte (med viss rätt) att vi var för dåliga och dumpade oss. Förmodligen finns det väldigt få Orbitel Kurt kvar, kanske bara denna.

kurt-panasonickurt-orbitel kurt-italtel

Harry Hotline Society reflekterar över vad en växande mjukvara kräver tillsammans med SCALARE- projektet

SCALARE (SCALing softwARE) (www.scalare.org) är ett europiskt samarbetsprojekt som syftar till att sprida kunnande och skapa verktyg till stöd för utvecklandet av växande mjukvaror inom industrin.

I SCALARE medverkar partners från Tyskland, Irland, Spanien och Sverige, där den svenska delen leds från MAPCI (Lunds Universitet) och finansieras bl a av Vinnova. Projektet ingår i det europiska programmet EUREKA/ITEA (www.itea3.org)

I sin rapport #3 2016 diskuteras hur man hanterar en snabbt växande mjukvaruorganisation med utgångspunkt från erfarenheterna från Ericsson Mobile Communications.

Länk till artikeln

 

Newsflash: HHS går med i Mobile Heights

Harry Hotline Society har gått med i Mobile Heights.

Efter flera lyckosamma samarbeten mellan Mobile Heights och Harry Hotline Society har nu HHS ansökt om att bli fullvärdig medlem i Mobile Heights.

Då Harry Hotline Society ser sig som kulturbäraren av det mobila klustret i Sydsverige ser vi fram emot att hjälpa till med att förankra fler av Mobile Heights high-tech medlemmar i den skånska teknologimyllan.

HHS är en ekonomisk förening som genom föreläsningar, böcker och artiklar sprider kunskap om hur det mobila klustret vuxit fram ur Ericssons mobiltelefonverksamhet sedan i mitten av 1980-talet.

HHS hjälper gärna dig och ditt företag med inspiration,  råd och konsultationerna anpassade efter dina behov inom t ex produktutveckling, projektorganisation och processutveckling.

Batteriproblem nu och då

I veckan har vi läst om att Samsung måste återkalla sin Galaxy Note 7 på grund av att den kan fatta eld. Orsaken uppges vara batteriproblem. Läs mer här. Det får oss att minns de batteriproblem som gjorde att Ericsson HotLine Combi telefoner exploderade i maj 1988 som finns med i boken. I samband med att vi höll på med arkivflyttningen nyligen hittade vi Lennart Lundahls mapp från när det begav sig och passade på att kopiera några av dokumenten innan de försvann norrut.

Orsaken till problemen var en kombination av att ett litiumbatteri av märket SAFT som hade vassa kanter tryckets ner för mycket vid montering i kombination med att mönsterkortfabriken i Kumla inte hann med i den uppskruvade produktionstakten utan måste få hjälp av en dansk tillverkare som hade ett för mjukt ytskikt på kretskorten. Om batteriet låg emot kretskortets ytskikt kunde det vid vibration hända att ytskiktet skavdes bort och batteriet kom i kontakt med en ledare under och exploderade med våldsam kraft.

 

Kombi exploderande batteri

 

 

 

 

 

 

Det var dramatiska dagar när telefonerna hade exploderat och i princip alla som var involverade nämnde detta under våra intervjuer som sitt värsta minne från Ericssontiden . Här nedan finns Flemming Örneholms information internt, försäljningschefen Kjell Johansson fax till återförsäljarna och Nils Rydbecks internmeddelande. Vidare Ericsson pressmeddelande och hur Sydsvenskan skrev.

Flemming1 Flemming2 Kjell e NilsintEricssonExploderande mobiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi berättade i boken skadades ingen och det blev mycket goodwill för att man i serviceorganisationen hade kvällsöppet och snabbt fixade till stationerna. Här nedan finns det servicemeddelande som gick ut, annonsen som bad kunderna lämna in sina telefoner och var serviceställena fanns..

si1Si2si3 si4Annons Serviceställen