Ericsson 1997 – 1998

1997 låg Ericsson på topp, vinsten ökade med 70 %, kassan var 11,5 Miljard SEK stor.  GSM gav ett ordentligt drag kring både telefoner och systemaffärer. Det trådbundna Infokom hade dock problem. Ja, problemet bestod i att faktureringen bara ökade med 23 %, men om man jämför med våra mobiltelefoner som då ökade faktureringen med 87 % så kanske man ser ett problem. Men Internet, Datakom och Multimedia växte också snabbt och det var det som det gällde att ställa om till. Omställningen inom R&D pågick för fullt och hade gjort så under en tid så det var framför allt inom produktion som man ville göra åtgärder och det handlade mycket om lägre kostnader i Asien, antingen i egen eller i annans regi. Då detta slog hårt mot orter i Sverige så blev det mycket rubriker, men Ericsson var, som sagt, stad i kassan och kunde ”kosta på” sig snygga lösningar.

Ramqvist, som hade tillträtt som VD 1990, klev nu av, efter att ha meddelat ”att orderingången ökat för 25 kvartalet på raken”, och blev styrelseordförande. Under hans tid som VD hade aktien ökat 15 gånger och Ericssons börsvärde spelade nu en stor roll i varje svensks pensionsförsäkring. Sven-Christer Nilsson tillträder som VD i mars 1998 och man väljer att göra om organisationen, igen,  vilket är klart att införa i början av 1999. Nu inför man en mera kundorienterad variant med Operatörer, Konsumenter och Företag som huvudaffärssegment. Runt 70 % av hela bolaget hamnar i segmentet Operatörer. För oss på telefonsidan, som nu är ungefär 25 % av Ericsson affär, innebär det, i stort sett, bara att vi byter namn till Konsumentprodukter.

Antalet anställda i hela koncernen passerar nu 100 000 (70 000, 1990) varav drygt 14 000 finns inom konsumentprodukter. Den totala R&D investeringen ligger 1998 på 25 miljarder SEK,  (13,7% av faktureringen) att jämföra med 1990s 5 miljarder SEK  (10,7% av faktureringen). Det är en ökning av R&D investering som jag gissar saknar motstycke inom Svensk modern industrihistoria.

1997 säljer Ericsson 16 miljoner telefoner av totalt 105 miljoner i världen och 1998 24 miljoner av totalt 160 miljoner. Det är ungefär 15 % marknadsandel och konkurrenterna var Nokia och Motorola, de var de enda som man behövde hålla ögonen på. Så även om marknaden växer runt 50 % så är vår ambition att växa snabbare. Men det är också här som vi börjar tappa bort oss lite i det stora. Vi utvecklar massor av telefoner för olika bruk och system, vi hade till och med en telefon på prov i Japan. Dessutom händer det andra saker som t ex att Bluetooth lanseras och Symbian bildas. Symbian är ett gemensamt operativsystem för Ericsson, Motorola och Nokia för smarta telefoner. Avsikten är att hålla Microsoft utanför mobiltelefonvärlden och det har ju lyckats ända fram till idag, även om Symbian kanske inte var det slutliga svaret. Det pågår också flera olika satellit-telefonprojekt. Men vi ser också lite kvalitetsproblem, t ex batterikontakter på Emma och införandet av GSM fas2, som inte går helt smärtfritt.  Vi har utveckling i Lund, Kista, RTP i USA, Basingstoke i UK, Nürnberg i Tyskland.

1998 blir det sista året som det gick riktigt bra för Ericsson. Visserligen fortsatte vinsten att öka, men bara med ”någon miljard”, samtidigt så fortsatte kostnaderna för R&D att öka med drygt 4 miljarder. Förhållandet mellan R&D-kostnaderna och fakturering var dock inte rekordhögt, 13.7 % 1998 att jämföra med t ex 17.4 % 1993, men 1993 var det säkert mera fokuserat runt t ex GSM. 1998 var det mera spretigt. Det fanns alldeles för mycket pengar i bolaget som man kunde använda, till synes, till lönsamma projekt, men som med tiden skulle visa sig rena konceptprodukter eller ganska omogna idéer. Inte för att de nödvändigtvis var fel, men att gå från prototyper till produkter på marknaden är en väldigt lång och kostsam resa, tillsammans blev det för många. Samtidigt så stod man inför ett nytt systemskifte över till 3G. Man hade redan levererat ett ”experimentsystem” till DoCoMo i Japan, men 3G var ingalunda färdigt utan skulle komma att kräva stora utvecklingsresurser framåt. Både på systemsidan och på telefonerna, där vi knappt hunnit börja.

Samtidigt fortsatte arbetet med att förändra marknadsprofilen av bolaget och investeringen i varumärket Ericsson. Man förstod att 100 miljoner potentiella telefonkunder ställde andra krav på marknadsföring än 400 potentiella kunder som kunde förväntas köpa mobiltelefonsystem. I februari 1998 lanserades kampanjen ”Make yourself heard” som skulle komma att pågå i flera år.

Några nyckeltal; En tredjedel av abonnemang i Västeuropa var pre-paid, subventionerna förväntades minska. Penetrationen i Norden var 50 %, USA 23 % och Europa 15 %. Man började också märka av att utbytestelefoner behövs, dvs. nya telefoner men befintliga abonnemang vilket medför erfarna kunder. Annars var det stora för vår del under 1998 var att vi lanserade Lotta-generation.

/Jan S.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.