Bokassistans

Månsing är ett ”hemligt” språk, en gång nyttjat av västgötaknallar där man tog in ord från andra språk eller ombildade svenska ord. Vi inom Ericssons mobiltelefonverksamhet gjorde samma sak. Inom varje företag skapas en intern terminologi och vårt företag var inget undantag. Tvärtom. Till viss det berodde detta säkert på att vi var ett svenskt företag med engelska som koncernspråk. Det blev därför naturligt att kalla vad kunden köpte för ”kit” även på ”svenska”, istället för kundpaket eller sats. Till på köpet levde vi med Ericssons klassificeringssystem, kallat ABC-klassning i vilket ett kit hette DPY. Påpekas bör att detta INTE är en förkortning utan ingår i ett omfattande system för att klassificera alla produkter. Den mest kända utanför Ericsson är nog AXE som innebär en typ av telefonväxel.

I vår bok har vi behållit den terminologi vi använde och är vana vid. För att inte, som i Sagan om Ringen, trötta ut några läsare genom att börja boken med många långa förklaring har vi lagt försöken att förklara vad vi menar här på hemsidan. Vi har dock valt att utelämna ABC-klassningen. Någon måtta på nördfaktor måste det vara!

På de sidor som länkas nedan har vi försökt förtydliga vad vi menar:

Telefonsystem med olika namn på samma sak

D-Amps kontra TDMA och GSM kontra DCS och PCS

Om Projekten

Projekttyper, projektnamn samt projektens struktur och arbetssätt

Produktnamn

Från alla heter HotLine via system+form till målgrupp

Produktstruktur / Kitinnehåll

Vad är ett kit och vad fick kunden i istt kit

Telefonens delar

Kort introduktion till vad vi kallar telefonens olika delar

Co-branding, Private Design och Private Label

När en Ericsson-telefon inte var en Ericsson-telefon

Dummies eller displaytelefoner

Varför vissa telefoner i boken har text i displayen