Begrepp

Kärt barn har många namn

Vi har försökt vara konsekventa med terminologin men det är bara att erkänna att vi nog inte lyckats fullt ut. Ett skäl är att vi som skrivit är två individer med olika teknisk bakgrund och därmed också olika begreppsvärldar. Men det är också så att terminologin ändrats över tiden. Ett typisk exempel är det amerikanska digitala systemet D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System) – som liksom GSM -bygger på tekniken  TDMA (Time Division Multiple Access). Efter att inledningsvis kallats ADC (American Digital Communication) fick det namnet D-AMPS men kom efter en tid att (i USA) benämnas  ”TDMA”.

Även de bägge GSM tilläggen DCS och PCS kom att förändras när det blev vanligt med dualband (se nedan). DCS blev då GSM1800 och PCS blev GSM1900. En telefon som klarade GSM på ursprungsbandet och på PCS-bandet kallades då en GSM900/1900-telefon.

Som om inte bokstavskombinationerna var tillräckligt krångliga, så benämns ibland de frekvensband som AMPS/D-AMPS ursprungligen använde (824–849 MHz för mobil till basstation respektive 869–894 MHz för basstation till mobil) olika. Hos oss talade vi om AMPS800 i analogi med t.ex. NMT900 medan man oftast (i USA) använder AMPS850.  Här har vi valt att konsekvent tala om AMPS850. Vad gäller frekvensband så har vi avsiktligt valt att bryta mot svensk sifferstandard för man ska skriva 1900 eller  1.900. Vi skriver 1900 eftersom det är så man skriver systemen, t.ex. GSM1900.

Dual band kontra Dual mode

En telefon som är dual band kan hantera två olika frekvensband inom samma teknik t.ex. GSM900/1900. En telefon som är dual mode kan hantera två tekniker på samma frekvensband t.ex. analog AMPS och digital D-AMPS på 850-bandet. En telefon kan vara dual mode dual band. Är det treband kallar vi det trippelband och motsvarande teknikmix för tri mode.

Produktfamiljer och Low end / Entry, mid tier, high end

Bokens kapitel är i de flesta fall indelade efter produktfamilj. Med familj menar vi en grupp telefoner där det finns en gemensam grundkonstruktion och formfaktor. Inom familjen har det utvecklats ett antal telefonmodeller för olika system, olika mekanik eller helt enkelt bara av olika färger. Ett vanligt skäl för att utveckla olika mekaniker var att man ville kunna ha telefoner i olika prissegment. De billigaste telefonerna i det nedre prissegmentet low-end benämns ibland Entry, med antagandet att nya telefonanvändare kommer in i mobiltelefonvärlden via en billig första telefon. Under årens lopp har vi skapat många telefoner av denna typ av telefoner genom att ha större batteri, mindre display eller enklare tangentbord. Själva grundtanken är att man genom att ha en billigare enkel telefon kan motivera att ha ett högt pris på en high-end telefon med mer finesser eller bättre prestanda. I USA experimenterade man också med att skapa ett mellansegment mid tier.

DH618

 

 

 

 

 

 

CA638

DF688

Exempel från Lajla & Lolita generationen

Till vänster DH618 som såldes med lång antenn för att se större/klumpigare ut.
I mitten: CA638 i mellan klassen. Samma utförande men kortare antenn.
Till höger: DF688 med flip som i USA markerade mer finesser.

 

 

 

 

up