Produktstruktur / Kitinnehåll

up

Telefonerna såldes alltså i vad som internt benämndes kit.

GF788e box GF788e open blue
<- Ett ”kit” med telefonen GF788e

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett kit bestod vanligen av:

  • telefon bestående av själva luren och inladdad mjukvara. De första åren innehöll telefonens mjukvara både program för slutanvändaren och program för test och intrimning under produktionen. Med tiden blev det nödvändigt att ladda in en produktionsmjukvara och först i sista produktionssteget ladda in anvä
  • batteri, ett eller i vissa fall två stycken, vanligen inte monterade på telefonen.
  • laddare. Eftersom det finns många olika elkontakter och nätspänningar i världen behövdes ett sortiment av laddare. Med tiden öppnades möjligheten att i kitet ha en s.k. bordsladdare med lös sladd. Därmed förenklades lagerhållningen.
  • manual. Inledningsvis hade ett kit bara en manual på ett språk. Över tiden ändrades upplägget till att bestå av antingen upp till fyra enspråkiga manualer i en förpackning eller en manual med flera språk. Den senare typen introducerades i GH218 i Jane-familjen.
  • andra trycksaker. I och med att global garanti infördes, lades ett garantikort med i kitet. En annan vanlig bilaga var en översikt över olika tillbehör för den aktuella produkttypen.

GF788e kit

 

<- När kunden öppnade sitt inköpta kit möttes hen av denna syn.
Överst en förteckning över ”original” tillbehör. Därunder garantiinformation.

 

 

 

GF788e User man

 

 

<- Med GF788e levererades manualer på fyra språk, inplastade.

 

 

 

GF7883 kit

 

 

<- Under manualen finns en insats av kartong med batteri (överst till vänster), laddare (i mitten) med kabel (till vänster) och telefon (till höger). I samma fack som laddarkabeln ligger ett clips som kunde monteras på batteriet så telefonen kunde bäras i bältet.

 

 

 

up