Produktnamn

up

AlHotlinela heter HotLine

De första telefonerna under 1980-talet hade namnen HotLine Combi och HotLine Pocket. HotLine och annonsfiguren Harry är ett kapitel för sig.

Tryck D2

 

<- HotLine märkt GH172 för tyska D2.

 

 

 

Telefonsystem och nummer

1991 blev det uppenbart att HotLine spelat ut sin roll. Dels passade namnet dåligt internationellt, dels fanns det nu flera Ericssontelefoner på marknaden som behövde särskiljas. Likt principerna för projektnamn skapades ett system av två bokstäver följt av en sifferbeteckning. Bilder: Tryck TH337 och Tryck CF768

Första bokstaven angav vilket system telefonen fungerade i.

Analoga:

A = AMPS

E = ETACS

F = NMT450

N = NMT900

Digitala:

C = GSM1900 (initialt benämnt PCS)

D = D-AMPS i kombination med AMPS
(NB. Även viss av Ericssons DECT-telefoner hette något med D)

G = GSM900

K = D-AMPS 800/1900 + AMPS 800

P = GSM1800 (även kallat DCS)

S = GSM900 + GSM1800

T = GSM900 + DECT
NH237GH337

 

<- NH237 (NMT) och GH337 (GSM)

 

 

 

 

 

 

 

Andra bokstaven angav vilken typ av mekanik telefonen hade

H = handburen

F = telefon med lucka (flip)

A = andra versionen av handburen, vanligen den billigare/enklare versionen.

M = mobile (alltså en ren biltelefon)

D = användes i USA i kombinationen PD för dualbandtelefoner AMPS/GSM1900.

S = smartphone

Tryck TH337

<- Handburen telefon för GSM900 & DECT

 

 

 

 

 

Tryck CF768

 

<- Fliptelefon för PCS/GSM1900

 

 

 

 

Det finns dock enstaka undantag, som EH288 som hade lucka och då enligt regelverket skulle kallats EF288. Det kan nämnas att de allra tidigaste av Ericssons mobiltelefoner – före NMT450 – hade beteckningar som inleddes med PT.

Numret höjdes generation för generation. Lägsta nummer fick NH51, av oss kallad Nina Amanda i Oliviafamiljen. Högsta nummer som kom ut på marknaden var 888 i Lotta-familjen. Det finns prototyper med högre nummer, men vårt system för produktnamn hann ändras innan de kom ut. I Olivia- och Sandra-familjerna varierade slutsiffran. Efter att vi hade insett siffran 8:s betydelse för kineser (tursiffra) kom dock alla produktnummer att sluta på just 8.

Det finns ett par telefoner som har ett suffix, dvs en bokstav efter produktnumret:

GF788c         c för China, dvs. med möjlighet för inmatning och presentation av kinesiska tecken

GF788e         e för enhanced, med förbättrad talkodning

Telefontyp och nummer

I och med att vi började göra telefoner som klarade flera system, t.ex. GSM900 och GSM1800, blev det gamla regelverket förlegat. Ett nytt namngivningsschema skapades: ART. Detta var mer inriktat på att ange vilken typ av telefon det var.  Bilder: Tryck A1018s, Tryck R320s och tryck T28s (fler alternativ finns)

A = ”billigare” telefoner, vanligen benämnda low end-telefoner.

R = tekniskt avancerade telefoner, t.ex. satellittelefoner, vattentäta telefoner och de första telefonerna med WAP och GPRS.

T = dyrare telefoner, våra flaggskepp.

ART-beteckningen följdes av ett nummer. Man skulle kunna säga att T-telefonerna började om från 0 eller snarare 10, R-telefonerna fick nummer över 200 och A-telefonerna fortsatte den ursprungliga nummerserien upp över 1000.

Tryck A1018s

 

<- A1018s dvs Beatrice

 

 

 

 

Tryck T28s

 

<- T28s dvs Marianne

 

 

 

 

Tryck R520m

 

<- R520m dvs Madeleine

 

 

 

 

Till ART-bokstaven och numret lades också en förklarande bokstav som visade vilket eller vilka system telefonen klarade av.

m = multiband, GSM900 + GSM1800 + GSM1900 –, t.ex. T39m, T68m

mc = multiband med möjlighet till kinesisk inmatning (c = China), t.ex. T39mc, T68mc

WORLD (värld) = GSM900 + GSM1900, t.ex. T28 WORLD, R380 WORLD

z = bakgrund till valet okänd, GSM1900 (även kallat PCS), t.ex. T28z, R300z .
NB: Även de utbytesenheter som tillverkades för serviceorganisationen använde z.

s = standard  GSM900 + GSM1800, t.ex. T28s, R380s, R320s

sc = s med möjlighet till kinesisk inmatning (c = China), t.ex. R320sc

d = d som i D-AMPS – TDMA800 + TDMA1900 + AMPS800, t.ex. T60d, T18d, A1228d

di, lx = varianter av d; lx specifika versioner för amerikanska operatören AT&T, t.ex. T60lx, T19lx, R300lx, R289lx

c = CDMA800 + AMPS800, t.ex. A1228c, T60c

PRO = hanterar GSM PRO eller TDMA PRO; se kapitlet Lornetta

Satellite = satellittelefoner; se separat kapitel.

Bild 21

 

up