Warning: The magic method InvisibleReCaptcha\MchLib\Plugin\MchBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /storage/content/95/100595/harryhotline.se/public_html/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/plugin/MchBasePublicPlugin.php on line 37 Projektarbetsmodell – Harry Hotline Society

Projektarbetsmodell

UppTTM1

Ericsson hade 1987 börjat skapa PROPS (Projektet för projektstyrning) i samband med utvecklingen av AXE-växlar. Mobiltelefonutvecklingen anammade modellen och skapade en egen beskrivning – inledningsvis dokumenterad i ett handskrivet dokument –en sida långt. PROPS var inte gjort för att passa konsumentprodukter och fungerade väl bara sådär. Inom industrin blev den internationella standarden för ledningssystem inom industrin – ISO9000 – nödvändig för att vara trovärdig, och i början av maj 1991 påbörjades därför ett arbete med att dokumentera processen för framtagning av hård- och mjukvara. I samband med att Ericsson och GE gick ihop gjordes ett arbete med en gemensam produktutvecklingsmodell som kallades NPI (New Product Introduction). Denna vidareutvecklades efter hand och blev 1998 omdöpt till TTM (Time to Market).

Interna stridigheter mellan olika utvecklingsenheter hämmade skötseln av TTM och 2001 var arbetsmodellen i stort behov av förnyelse. Denna påbörjades i slutet av Ericssonperioden men blev klar först när SonyEricsson bildats. Denna version av TTM ligger till grund för det arbetssätt som används än i dag.

 

Projektarbetsmodellen bestod av ett antal definierade beslutspunkter, kallade tollgates (TG), där projektet presenterade sin status och fick ledningens godkännande att fortsätta. Under Ericsson tiden hade vi dessa tollgates:

TG0 Beslut att starta projektanalys

TG1 Beslut att starta projektplanering

TG2 Beslut att etablera projektet och starta projektgenomförandet

TG3 Beslut att fortsätta genomförandet enligt ursprunglig eller reviderad plan

TG4 Beslut att överlämna projektets slutresultat till intern mottagare och extern kund (i förekommande fall)

TG5 Projektets slutresultat accepterat, beslut om att starta projektavslutning

TTM2

Inför dessa beslutspunkter, samt vid ytterligare ett antal kritiska tillfällen, höll projekten interna avstämningsmöten, inledningsvis benämnda konstruktionsgranskning (KG) men efter att GE kom in i bilden ändrat till milestones (MS). Dessa möten var till för att säkerställa att man följde uppgjorda planer och att alla delar av projektet var i fas. Som hjälp för projektledare och projektmedlemmar definierades vilka moment som skulle vara avklarade i de olika faserna mellan milestones.

MS1              Förstudie klar

MS2              Konceptstudie klar. Start av Produktprojektet.

MS3              Fungerande prototyp klar.

MS4              Utvecklingsarbetet klart

MS5              Fälttester avslutade.

MS6              Förserie i produktion klar. Start av produktlansering.

MS7              Lansering klar. Överlämning till produktvård.