Harrys bilder

Under arbetet med boken har mästerfotografen Hans tagit och redigerat tusentalsbilder.
I nedanstående lista finns en förteckning över vilka telefoner mm som vi har bilder på.

Om ni vill ha eller använda någon bild så kontakta Hans!

Pre Hotline

NMT Kombi

Curt/Kurt

GE

Olivia

Gina

Diana

Sandra

Jane

… övriga telefonfamiljer kommer efter hand!